Kawa

Indonezja jest czwartym, co do ilości dostarczanych każdego roku ziaren największym producentem kawy na świecie - 648 000 ton, zaraz  po Brazylii, Wietnamie i Kolumbii.

Wyróżniamy 3 rodzaje ziaren kawy: arabica,  robusta i  liberica. Kawa w Indonezji ma długą historię i odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju.  

Położenie geograficzne i mikroklimat, tego największego wyspiarskiego państwa na  świecie, doskonale sprzyja  uprawianiu plantacji kawy.